castellano      català 
EREDIS Catalunya S.A.
Nosaltres             Tall amb aigua                Materials                Galería      |          Contacte  

Tall amb raig d'aigua

El procés de tall amb raig d'aigua d'alta pressió és un dels més competitius entre els processos moderns de tall capaç de tallar qualsevol tipus de material.
És un procés revolucionari que avui dia és de màxima utilitat i comença a ser un recurs habitual a l'hora de mecanitzar peces.

Resulta una eina molt versàtil i l'aplicació és extensible a pràcticament tots els treballs industrials.

Existeixen nombroses avantatges que fan d'aquest un producte destacat en el món industrial, respecte a altres mètodes més limitats.

COMPETITIVITAT: Tall de tot tipus de materials (incloent-materials amb tractaments i acabats superficialtes com tremps, pintures, laminats, compostos, fòrmica ...), gran varietat de gruixos fins a 200 mm.

QUALITAT DEL TALL: Depenent de la velocitat de tall es poden aconseguir diferents tipus d'acabats que van sempre relacionats amb la qualitat del tall final. Aquests tipus d'acabats sempre van d'acord amb la necessitat del client.
Gràcies a que l'acabat del tall és molt bo, moltes vegades no necessita d'una mecanització posterior.

INNOVACIÓ: Com que és un PROCEDIMIENT de tall en fred no provoca tensions en el material per efecte tèrmic o mecànic, a diferència de el tall amb plasma, oxitall i làser que són els tres amb aportació de calor.
El tall amb raig d'aigua permet un treball sense afectar cap zona del material sobre el qual treballa. Inexistència de tensions residuals pel fet que el procés no genera esforços de tall.

AMBIENT: Sense vapors tòxics, gasos o pols.

DIVERSITAT: Formes de tall sense límit.