castellano      català 
EREDIS Catalunya S.A.
Nosaltres             Tall amb aigua                Materials                Galería      |          Contacte  

Materials

La velocitat de tall és de màxima importància, i aquesta dependrà de factors com la pressió de la bomba i la capacitat del intensificador, diàmetre de la tovera, quantitat i qualitat d'abrasiu i del gruix de la peça.

En referència a valors de velocitat trobem que tot aquest sistema d'aportació de pressió permet que el líquid surti per l'orifici a una velocitat de 1000 metres per segon.

Per poder desenvolupar talls en els materials més durs se li aporta un tipus d'abrasiu, barreja d'argiles i vidres, que dota el sistema d'un augment de possibilitats de tall infinit. El motiu d'afegir aquest abrasiu a l'aigua és degut a que un simple raig d'aigua només és capaç de tallar materials tous (com espumes) o molt prims (com fulloles).

En relació al gruix de la peça a tallar cal dir que serveix des de 0,1 mm fins a gruixos de 200 mm en qualsevol material. Aquest raig d'aigua pot tallar tot tipus de materials, des de materials molt durs fins a materials tous.

És un procés en el qual la generació de partícules contaminants és mínima, no aporta oxidació superficial i la generació d'encenall no és un problema en aquest cas.

Com a característica del procés cal destacar, a més, que el tall no afecta els materials perquè no els endureix ni deforma, d'aquesta manera, és un mètode que en diversos casos pot ser més útil que el làser o el plasma quan els treballs sigui imprescindible un bon acabat.

MATERIALS UTILITZATS EN TALL AMB AIGUA:

  • ACERS: tractats, temperats, pintats, acabats...
  • ALUMINI: anoditzats...
  • BRONZE, COURE, LLAUTÓ, PLATA, OR.
  • VIDRES: monolítics, laminats, blindatges...
  • PEDRA: granit, marbre, silestone...
  • CERAMICA
  • FIBRES: fibra de vidre, celotex, fibra de carboni...
  • PLÀSTICS: polietilens, delrin, poliestirens, silicones, goma / cautxú sintètic...
  • FUSTA